• July 13, 2024
คริสริกก์อายุน้อย

คริสริกก์อายุน้อย คริสริกก์วัย15ปี เป็นผู้เล่นนอกสนามที่อายุน้อยที่สุดของสโมสร

คริสริกก์อายุน้อย คริสริกก์นัก เตะวัยรุ่นจะเริ่ม ฝึกซ้อมกับ ทีมชุดใหญ่

คริสริกก์อายุน้อย ซันเดอร์แลนด์: คริส ริกก์ วัย 15 ปี เป็นผู้เล่นนอก สนามที่อายุน้อย  ที่สุดของสโมสร โทนี่ โมว์เบรย์ เปิดเผย ว่าคริส ริกก์ นักเตะวัย รุ่นจะเริ่มฝึก ซ้อมกับทีมชุด ใหญ่หลังจากที่ เขากลายเป็น นักเตะนอกสนามที่อายุน้อย ที่สุดของซันเดอร์ แลนด์ในการคว้า แชมป์เอฟเอ คัพ ที่ชรูว์สบิวรีริก ลงจากม้า นั่งอายุ 15 ปี 203 วันและช่วย แมวดํา ทําสองประตู ในช่วงท้าย

คริสริกก์อายุน้อยเพื่อหลีกเลี่ยง ความไม่พอใจ ต่อคู่ต่อสู้ในลีก วันแม้จะไม่ได้ เกี่ยวข้องโดย ตรงกับนักเลเวล เลอร์ของรอสส์  สจ๊วร์ต หรือผู้ชนะของลุค โอเนียน แต่จี้ผู้ล่วง ลับของริกก์ก็ เห็นเขาชนะใน มุมที่ซันเดอร์ แลนด์เท่ากัน โมว์เบรย์กล่าวว่า:” ฉันไม่ได้ขุด ลึกลงไป มากเกินไป เขายังอยู่ที่โรง เรียนเขาฝึก ซ้อมกับเราสัป ดาห์ละครั้งหรือสองครั้งเมื่อ  เขาได้รับการปล่อย ตัวในวัน  https://thepremiertoday.com/

“ในวันที่ปล่อยตัว ตอนนี้เขาจะฝึก ซ้อมกับเรามาก กว่ากับทีม ยู-21 หรือยู-18″ผมคิดว่าเขาจะพัฒนาได้ เร็วขึ้นถ้าเขาฝึกซ้อมและ รู้สึกถึงการแข่ง ขันของการฝึก ซ้อมระดับทีมแรก”เมื่อนักเตะดาวรุ่งขึ้น มาฝึกซ้อม กับทีมชุดใหญ่ พวกเขาทั้งหมด บอกว่ามันเร็วมาก มันเร็วกว่าการ เล่นฟุตบอลยุค 18 มาก”โดยทั่วไป แล้วนักเตะรุ่น พี่จะไม่แสดง ความเคารพต่อ เด็กเล็กๆ

ที่กําลังจะก้าวขึ้น มามากนัก แต่เด็กเหล่านี้อาจเ ข้ามาแทนที่ ดังนั้นมันจึงค่อน ข้างมีการแข่งขันในการฝึกซ้อม”เด็กหนุ่ม คริสริกก์อายุน้อย จะจมหรือว่ายน้ํา – ฉันค่อนข้าง มั่นใจว่าเด็กคน นี้จะว่ายน้ํา”ชัยชนะนัดนี้ทําให้ ซันเดอร์แลนด์ไม่แพ้ใครมา 5 นัดในทุกรายการ แม้ว่าเมาเบรย์ จะยอมรับว่าลีกยัง คงมีความสํา คัญโดยแมวดํา อยู่ในตําแหน่งที่ดีที่จะผลักดันให้เข้า สู่รอบตัดเชือก

โมว์เบรย์ กล่าวเสริมว่า “ถ้าเราออกไปจากถ้วย เราทุกคนคงจะผิดหวังมาก

แต่ผมจะไม่ผิดหวัง เท่ากับการเสียสามแต้ม”ในที่สุดขนมปังและเนยของคุณก็เป็นอย่างที่คุณทําในลีกที่คุณกําลังเล่นอยู่ รอสส์และแจ็ค (คลาร์ก) เป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวที่เรา พยายามไม่เสี่ยง”มันน่าผิดหวังที่เสียประตู แต่ผมคิดว่าทีมที่ดีที่สุด ในวันนั้นชนะการแข่งขันฟุตบอล และเราทํางานอย่างหนักเพื่อมัน”และโมว์เบรย์ ยังมาป้องกัน ตัวของวิงเกอร์แพทริคโรเบิร์ตส์

หลังจากที่ผู้เล่นถูก จองอย่างรุนแรง สําหรับการจําลอง โดยผู้ตัดสิน สกอตต์โอลด์แฮมโมว์เบรย์กล่าวว่า:” แพทริคค่อนข้างอารมณ์ เสียที่จะพูดตามตรงเ ขาคิดว่ามัน เป็นคราบของ ตัวละคร ผมเคยเห็นภาพนิ่งของภาพของเขาลงไปและเด็ก ชายชรูว์สบิวรี่ จะทําความ สะอาดเขาออกเขาเตะเขาขวา บนหน้าแข้งฉันไม่ได้ขุดลึกลงไปมากเกินไปเขายัง อยู่ที่โรงเรียน เขาฝึกซ้อม คริสริกก์อายุน้อย

กับเราสัปดาห์ ละครั้งหรือสอง ครั้งเมื่อเขาได้รับการปล่อย ตัวในวัน”ในวันที่ปล่อยตัว ตอนนี้เขาจะฝึกซ้อมกับเรามากกว่ากับทีม ยู-21 หรือยู-18″ผมคิดว่าเขา จะพัฒนาได้เร็วขึ้นถ้า เขาฝึกซ้อมและ รู้สึกถึงการแข่ง ขันของการฝึกซ้อมระดับ ทีมแรก”เมื่อนักเตะดาว รุ่งขึ้นมาฝึกซ้อม กับทีมชุดใหญ่ พวกเขาทั้งหมด บอกว่ามันเร็วมาก มันเร็วกว่าการเล่น ฟุตบอลยุค 18 มาก

“โดยทั่วไปแล้ว นักเตะรุ่นพี่จะไม่แสดง ความเคารพ ต่อเด็กเล็กๆ ที่กําลังจะก้าวขึ้น มามากนัก แต่เด็กเหล่านี้ อาจเข้ามาแทนที่ดัง นั้นมันจึงค่อนข้างมี การแข่งขันใน การฝึกซ้อม”เด็กหนุ่มจะ จมหรือว่ายน้ํา – ฉันค่อนข้างมั่นใจว่าเด็กคนนี้จะว่ายน้ํา”ชัยชนะนัดนี้ทํา ให้ซันเดอร์แลนด์ ไม่แพ้ใครมา 5 นัดในทุกรายการ แม้ว่าเมาเบรย์จะยอมรับว่าลีกยังคง มีความสําคัญ

โดยแมวดําอยู่ ในตําแหน่งที่ดี ที่จะผลักดันให้ เข้าสู่รอบตัดเชือก โมว์เบรย์ กล่าวเสริมว่า “ถ้าเราออกไปจากถ้วย เราทุกคนคง จะผิดหวังมาก แต่ผมจะไม่ผิดหวัง เท่ากับการ เสียสามแต้ม”ในที่สุดขนมปัง และเนยของคุณก็เป็นอย่างที่คุณทํา ในลีกที่คุณกําลัง เล่นอยู่ รอสส์และแจ็ค (คลาร์ก) เป็นผู้เล่นเพียง คนเดียวที่เราพยายามไม่เสี่ยง

“มันน่าผิดหวัง ที่เสียประตู แต่ผมคิดว่า ทีมที่ดีที่สุดในวันนั้นชนะการ แข่งขันฟุตบอล และเราทํางาน อย่างหนักเพื่อมัน””บางครั้งผมก็คร่ําครวญ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ เพียงเพราะผม คาดหวังมาตรฐานที่ สูงกว่าที่เรา ได้รับมาหลายสัปดาห์ นั่นเป็นการตัดสิน ใจที่น่าผิดหวัง จากเจ้าหน้าที่ แพทริครู้สึก ไม่พอใจเล็ก น้อยเกี่ยวกับ การถูกจองสําหรับการดําน้ํา”