• July 25, 2024
ข่าวบอลหญิง

ข่าวบอลหญิง การประชุมวิชาการของโครงการผู้นําสตรี สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น ปี 2022 ที่จัดขึ้น

ข่าวบอลหญิง โมดูลสุดท้ายของ โปรแกรม ความเป็น ผู้นําหญิง ของ สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น/วีเมนเอมพาวเวอร์เมนต์ลีก

ข่าวบอลหญิง จัดขึ้นเป็นเวลาสอง วันในวันเสาร์ที่ 1 และวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม ในโมดูลสุดท้าย ผู้เข้าร่วมนําเสนอ ผลงานราย บุคคลและ กลุ่มตามสิ่งที่ พวกเขาได้ เรียนรู้ ในโปรแกรม ในการนําเสนอรายบุคคล ที่จัดขึ้น ในวันแรก ผู้เข้าร่วมแต่ละคน ได้ นําเสนอแผน ปฏิบัติการ ตามประเด็นที่  พวกเขาระบุหลังจากวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กรของตนเองภายใต้หัวข้อ “การวิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจุบันและแผนการ ผลิตและส่งเสริมผู้หญิงในองค์กรของตนเอง”

ผู้เข้าร่วมหลายคนกล่าวว่าพวกเขาไม่เคยคิดถึงความก้าวหน้าของผู้หญิงในองค์กรของตนเองก่อนที่จะ ทํางานที่ได้ รับมอบหมายนี้ แต่พวกเขาได้ วางแผนที่เป็นรูปธรรมมากมายและแสดงความปรารถนาที่จะ รับบทบาทความเป็นผู้นําเพื่อ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในวันที่สองมีการนําเสนอกลุ่มในหัวข้อ “การ กําหนดแผนปฏิบัติการ ที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับสิ่งที่เราสามารถทําได้ จากมุมมองของเราที่มีต่อการพัฒนาฟุตบอลหญิงในญี่ปุ่น” ผู้เข้าร่วมคํานี้มาจากองค์กร

และสาขาที่หลากหลายรวมถึงสมาคมฟุตบอลประจําจังหวัด, นะเดะชิโกะลีก,วีเมนเอมพาวเวอร์เมนต์ลีก, เจลีก ดิวิชัน, ฟุตซอล, ผู้ตัดสินและอื่น ๆ ผู้เข้าร่วมที่มีภูมิหลังที่หลากหลายในวงการฟุตบอลทํางานเป็นกลุ่มสามคนเพื่อ https://thepremiertoday.com

จัดการ กับงานที่ได้ รับมอบหมายส่งผลให้ เกิดข้อเสนอที่ไม่เหมือนใครซึ่งรวมประสบการณ์ และความรู้ของพวกเขาเข้าด้วยกันการ นําเสนอมีความหลากหลายในเนื้อหาก้าวข้ามองค์กรและความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันโดยกลุ่มหนึ่งมุ่งเน้นไป

ที่ผู้เล่น “เพิ่มโอกาสสําหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่จะ ได้ สัมผัสกับฟุตบอล” อีกกลุ่มหนึ่งมุ่งเน้นไปที่ผู้สนับสนุน “เพิ่มจํานวนผู้ชมและเป็นที่รักของชุมชน” และกลุ่มที่เสนอจากมุมมองที่สนับสนุน “แนะนําวิธีต่างๆในการ โต้ตอบและสนุกกับฟุตบอลนอกเหนือจากการ เล่น เช่นการเป็นผู้ตัดสิน”

ข่าวบอลหญิง

แม้ว่ามุมมองจะ แตกต่างกัน แต่พวกเขาทั้งหมดก็มีความปรารถนาเดียวกันที่จะ  “สนุกกับฟุตบอล” และความหลงใหลในฟุตบอลและกีฬาของพวกเขาก็ชัดเจน ในวันอาทิตย์ที่ 2 การประชุมสัมมนาผู้นําสตรีจัดขึ้นเป็นการบรรยายครั้งสุดท้าย

ของโปรแกรม เนื้อหาของการประชุมสัมมนาจะ ถูกสตรีมในภายหลัง หลังจากการประชุมสัมมนาได้ มีการจัดพิธีเพื่อ ทําเครื่องหมายความสําเร็จของโปรแกรมโดยผู้เข้าร่วมปีที่สามทั้ง 12 คนจะ ได้ รับใบรับรองและลูกบอลที่

ระลึก ประธาน  หัวหน้าโครงการ  (รองประธานคณะกรรมการสตรี สมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น) และผู้ประสานงาน ยะมะงุชิ  (มหาวิทยาลัย ) แสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมที่เสร็จสิ้นโครงการ และแสดงความคาดหวังต่ออนาคตทําให้ โปรแกรมสี่เดือนที่เริ่มในเดือนมิถุนายนสิ้นสุดลง

ความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม

ผู้อํานวยการบริหาร (สมาคมฟุตบอลคานางาวะ)

ฉันไม่เคยคิดเกี่ยวกับธีมของ “ผู้หญิง” โดยเฉพาะมาก่อน แต่ผ่านการ บรรยายและการ มอบหมายงานเป็นรายบุคคลฉันตระหนักว่าตัวฉันเองอาจเบรกอย่างใดหรืออาจมีอคติต่อหัวข้อนี้ดังนั้นโปรแกรมนี้จึงช่วยให้ ฉันจัดระเบียบความคิดของตัวเองใหม่

และตระหนักถึงปัญหาได้ อย่างแท้จริง นอกจากนี้ฉันได้ จัดการ ประชุมออนไลน์กับสมาชิกในทีมเป็นประจําเพื่อ หารือเกี่ยวกับการ มอบหมายกลุ่ม ฉันมีส่วนร่วมในฟุตบอลซีพี (ฟุตบอลเจ็ดด้านสําหรับผู้ที่มีสมองพิการ ) เป็นประจําทุกวัน

และในกระบวนการ ทํางานที่ได้ รับมอบหมายฉันสามารถได้ รับข้อมูลเชิงลึกที่หลากหลายจากผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ ซึ่งทําให้ เวลามีความหมายมาก การ เข้าร่วมโปรแกรมนี้ทําให้ ผมตระหนักว่ามีผู้หญิงจํานวนมากที่ทํางานอย่างหนักในโลกของฟุตบอล และเป็นแรงบันดาลใจให้ ผมทํางานหนักขึ้น

 หัวหน้าเจ้าหน้าที่บ้านเกิด (เซเรซโซ โอซากะ)

ในอาชีพการ งานของ ฉันจนถึงตอนนี้ ฉันไม่เคยรู้สึก ลําบากมาก เพราะ “การ เป็นผู้หญิง” เมื่อตระหนัก ถึงการ มีอยู่ของ อคติทางเพศ และความหลากหลาย ฉันหวังว่าจากนี้ไป ฉันในฐานะ ผู้อาวุโส ในที่ทํางาน

จะ ใช้ความคิดริเริ่ม และมีผลกระทบเชิง บวกต่อ คนรอบข้าง เพื่อ ประโยชน์ ของคนรุ่นใหม่ ฉันรู้สึก อย่างยิ่งว่าฉันต้องการ พัฒนาตัวเองต่อไป นอกจากนี้ เซเรโซ โอซากะ จะ ย้ายมาร่วมทีมวีลีกในฤดูกาลหน้า แม้ว่าฉันจะ รับผิดชอบทีมชาย แต่ฉันอยากจะ ใช้โอกาสนี้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับฝ่ายหญิงและแบ่งปันประสบการ ณ์ที่ฉันได้ รับกับทีมชาย

ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์

ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมนี้ฉันยุ่งกับงานประจําวันของฉันมากเกินไปและไม่มีเวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แต่ต้องขอบคุณหัวหน้างานของฉันที่แนะนําฉันให้ รู้จักกับโปรแกรมนี้ฉันมีโอกาสที่ดีในการ เผชิญหน้ากับตัวเอง ผมมีความคิดที่คลุมเครือมา

โดยตลอดว่าผู้นําควรมีลักษณะอย่างไร แต่ด้วยโปรแกรมนี้ ผมก็สามารถแยกแยะสิ่งที่ผมอยากเป็นและเปลี่ยนความคิดของตัวเองได้  ในโปรแกรมนี้ผมสามารถสื่อสารอย่างใกล้ชิดกับสมาชิกที่ผมปกติแล้วผมจะ ไม่มีโอกาสได้

โต้ตอบด้วย ซึ่งทําให้ ผมรู้สึกถึงความเป็นไปได้ ของฟุตบอล จากนี้ไปผมขอใช้ความพยายามมากขึ้นในการ เชื่อมต่อกับผู้อื่นเพื่อ เรียนรู้วิธีการ มีส่วนร่วมและทําให้  วีเมนเอมพาวเวอร์เมนต์ลีก น่าตื่นเต้นยิ่งขึ้น